Ön Bilgi Formu – Kayıt için tıklayınız…

Bana Kudüsü Anlat Kompozisyon Yarışması Şartnamesi

Ek-1 Etiket Formu

Yarışma Afişi

————————————————————————————————————————

“BANA KUDÜS’Ü ANLAT” KOMPOZİSYON YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

KONU:

“Bana Kudüs’ü Anlat”

AMAÇ:

Kudüs ilk kıblemiz, Mekke ise son kıblemiz. Bu iki şehri birleştiren birçok neden var. Mekke’den geçen yol Kudüs’e uzanmaktadır. Mekke ve Kudüs’ün ortak noktaları ve bu iki kutsal şehri birleştiren unsurlarla alakalı bir kompozisyon yazılması

KATILIM ŞARTLARI:

 

 1. Yarışmaya katılım ücretsizdir
 2. Bulancak ilçe genelinde lise öğrencileri bu yarışmaya katılabileceklerdir.
 3. Her katılımcı en fazla 1 (bir ) adet kompozisyon ile katılabilir.
 4. Kompozisyonlar A4 (21 cm x 29,7 cm) boyutundaki düz beyaz kâğıda; yazım kurallarına uygun, okunaklı bir el yazısıyla veya bilgisayarla Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto büyüklüğünde ve iki sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmış olacaktır. Bunların haricindeki ölçü ve yazım kuralları ile yapılacak olan kompozisyonlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 5. Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış kompozisyonlar yarışmaya katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Kompozisyonun yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması katılım açısından engel değildir.
 6. Yarışmaya gönderdiği kompozisyon üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
 7. Kural ihlali yaptığı tespit edilen katılımcıların ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. İptal edilen ödülün yeri boş bırakılır.
 8. Belirtilen kurallar dışındaki eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 9. Eserlerin üzerinde katılımcının ismi ve imzası bulunmamalıdır. Sadece tek taraflı çıktısı alınmış kompozisyonun en alt kısımda sağ tarafta yarışmacının kendi belirleyeceği 5 karakterden oluşan kendi el yazısı ile yazılmış bir rumuz yine aynı rumuzun yazılı olduğu kapalı zarfın içerisinde olacak şekilde öğrenci ve Türkçe/Edebiyat öğretmeninin adı soyadı, okulu, sınıfı, numarası, açık adresi, ulaşılabilecek okul, ev ve cep telefonları bilgilerinin olduğu bir form yer alacaktır.
 10. Kompozisyon çıktısı veya el yazısı yazılmış kağıdı katlanmadan ve zarar görmeyecek şekilde sertleştirilmiş ambalajlarda paketlenmelidir. Eğer eser bilgisayar ortamında yazılı ise bu bir örneği de kudusyarisma@tugvabulancak.org mail üzerinden gönderilmeli ve üzerine yine aynı rumuz yazılmalıdır. El yazısı ile bilgisayar ortamında yazılan eserler okul idaresine “EK-1 Etiket formu” doldurularak teslim edilmeli.
 11. Ödül alan kompozisyonların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dijital dosyaları, istenildiğinde Yarışma sekretaryasına gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.
 12. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği kompozisyonların kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Eseri ödül alan veya sergilemeye değer bulunan katılımcılardan, bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

DEĞERLENDİRME ve SEÇİCİ KURUL:

Kompozisyonlar 30.03.2018 tarihi mesai bitim saatine kadar Okul Müdürlüğüne teslim edilecektir. Bu tarihten sonra gelecek çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır. Değerlendirme Türkiye Gençlik Vakfı Bulancak Temsilciliğince oluşturulacak Seçici Kurul tarafından yapılarak, birinci, ikinci ve üçüncü eserler seçilecektir.

ÖDÜLLER:

Ödül töreni, 4 Mayıs 2018 tarihinde Türkiye Gençlik Vakfı Bulancak Temsilciliğinin uygun gördüğü yerde yapılacaktır.

Birincilik ödülü            : Plaket ve dizüstü bilgisayar

İkincilik ödülü             : Plaket ve bisiklet

Üçüncülük ödülü          : Plaket ve tablet bilgisayar

YARIŞMA TAKVİMİ:

Son Katılım Tarihi                                           : 30 Mart 2018 (Saat: 17.00)

Okul Müdürlüklerinin Vakfımıza ulaştırması    : 2-5 Nisan 2018

Seçici Kurul Değerlendirilmesi                         : 9-13 Nisan 2018

Sonuç Bildirim ve Ödül Töreni Tarihi               : 4 Mayıs 2018

Sonuçlar TÜGVA Bulancak www.tugvabulancak.org internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.

TELİF HAKKI:

Yarışmada ödül alan ve sergileme amacıyla seçilen kompozisyonlar iade edilmeyecek, baskı, kullanım ve kopyaları, bütün telif haklarıyla Türkiye Gençlik Vakfı Bulancak Temsilciliği tarafından satın alınmış gibi işlem görecektir.

Katılımcı, yarışmaya gönderdiği kompozisyonların kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerini aldığını kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Eseri ödül alan veya sergilemeye değer bulunan katılımcılardan, bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

Türkiye Gençlik Vakfı Bulancak Temsilciliği, ödüle değer bulunan kompozisyonların orijinalini ve üzerinde değişiklik yapılmış halini; seminer, sempozyum, fuar vb. eğitim ve tanıtım faaliyetlerinde ayrıca kompozisyon, katalog, broşür, ilan panoları, billboard vb. her türlü tanıtım malzemelerinde kullanma ve sergileme, yazılı ve görsel medyada yayınlama hakkı da dahil olmak üzere, kompozisyon sahibinin ismi ile birlikte 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan tüm telif haklarına sahip olacaktır.

KOMPOZİSYONLARIN İADESİ:

Yarışmada ödül alan ve seçilen kompozisyonların dışındaki dereceye giremeyenlerin iadesi; İstek halinde 13 Nisan 2018 tarihinden itibaren 15 gün içinde Türkiye Gençlik Vakfı Bulancak Temsilciliği’nden geri alınabilir, teslim alınmayanlar hakkında mesuliyet kabul edilmeyecektir.

YARIŞMA SEKRETERYASI:

Ali Rıza GÜRSOY                   Tel: 0538 818 2447                 e-posta: bulancaktugva@gmail.com

Mümtaz AYDIN                     Tel: 0507 076 5460                  e-posta: bulancaktugva@gmail.com

Muhammed GÖKTEKİN          Tel: 0 537 292 3469                e-posta: bulancaktugva@gmail.com

ADRES:

Türkiye Gençlik Vakfı Bulancak Temsilciliği,  Bulancak Mahallesi, Terazi Sok No: 5 Kat:3 Bulancak GİRESUN

Şartnameler, Türkiye Gençlik Vakfı Bulancak Temsilciliği web sitesi www.tugvabulancak.org adresinden, Türkiye Gençlik Vakfı Bulancak Temsilciliği ve lise okul müdürlüklerinden temin edilebilir. Tüm katılımcılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.